Healing - Trojansk - Fjernhealing - Buddhi - Sindsro - Genkaldelsesterapi

 

En opdagelsesrejse i sjælen

"En proces for dig der virkelig er indstillet på at rulle ærmerne op og se tyren i øjnene – konfrontere gamle følelsesmønstre og - erindringer"
(Brandon Bays)

Udgangspunktet for at anvende Genkaldelsesterapi er, at du enten har ondt i sjælen eller har en psykosomatisk sygdom dvs. en sygdom som stammer fra nedbrydende følelses- eller tankemæssig adfærd fx.:

I alle tilfælde er du klar over, at noget kunne være bedre.

Under den indledende samtale fortæller du hvilke følelses- eller tankemæssige områder du er bevidst om giver dig problemerne i din hverdag og som du gerne vil arbejde med.

Efter vi sammen har blotlagt kernen i dit problem, begynder selve det at komme i kontakt med de gamle hændelser, beslutninger m.m. som den dag i dag hindrer dig i at leve dit liv fuldt ud.

Årsagerne er gemt så godt væk, at du ikke kan huske dem, men din bevidsthed og din krop husker og det er disse vi henvender os til, så du kan genkalde indholdet i årsagerne og derefter arbejde med selve forløsningen af problemets kerne = smertens tilgrundliggende årsag.

Ved hjælp af en enkel spørgeteknik bliver du hjulpet ind på de niveauer i din bevidsthed, hvor de nødvendige indsigter omkring din situation er lagret. Under min vejledning vil du transformere denne energi ved hjælp af effektive transformerings-, omprogammerings- og tilgivelsesprocesser.

Genkaldelses-terapi er at arbejde med emotionelle problemer på dybeste niveau – på sjælens, på selve bevidsthedens niveau – hvor man virkelig når til sagens kerne. Det er hér den sande frihed, følelsesmæssigt såvel som fysisk, kan træde frem og en ”virkelig” helbredelse begynde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vital Healing - Vita Linnebjerg